Türkiye’de Gayrimenkul Sektörünün 2018 Yılı Özeti

indir

 

‘GYODER Gösterge’ Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2018 raporu yayınlandı…

2018 yılında konut satışları, bir önceki yıla göre %2.41 oranında azalma göstererek 1 milyon 375 bin 398 adet seviyesinde kapandı. Yıl boyunca inşaat maliyetlerinde artış, konut kredisi faiz oranlarında artış, konut satışı ve konut fiyat endeksi artış oranında yavaşlama eğilimi, yabancı yatırımcıya yönelik düzenlemeler ve KDV indirimi konuları gündemin ana unsurları oldu.

2018 yılı 3. çeyreği sonu itibarıyla yüzölçümü bazında; yapı ruhsatı önceki yılın aynı dönemine göre %55.06 azaldı, yapı kullanma izin belgesi ise %1.57 arttı. Daire sayılarına göre yapı ruhsatı miktarı önceki yılın aynı dönemine göre %58.6 azalırken, yapı izin belgesi miktarı ise %3.78 oranında artış gösterdi.

2018 yıl sonu itibariyle ilk kez satılan konutlarda bir önceki yılın aynı dönemine göre  %1.23’lük, ikinci el satışlarda ise yaklaşık %3.44 seviyesinde daralma gerçekleşti. İpotekli satışlar ise %41.49 oranında azaldı. İpotekli satışların toplam satışlar içindeki payı ise 2017 yıl sonu itibarıyla %33.57 iken 2018 yılı aynı döneminde %20.13’e geriledi.

Yabancıya konut satışı 2018’de  %78.39 artarak 39 bin 663 adede çıktı

Yabancılara yapılan konut satışları, geçen yıla göre %78.39’luk büyüme ile 39 bin 663 adet seviyesine çıkarken, toplam satışlar içindeki payı %2.88 seviyesinde gerçekleşti. 3. çeyreğin sonunda gayrimenkul sahibi yabancılara sağlanan vatandaşlık hakkı için gerekli taşınmaz bedelinin 1 milyon dolardan 250 bin dolara düşürülmesi ile satışlardaki ivmelenme de rahat bir şekilde görülebilir. Satışlar özellikle son çeyrekte hareketlilik kazandı, yaklaşık %39’u bu dönemde gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 14 bin 270 adet konut ile İstanbul, ikinci sırayı 7 bin 938 adet konut ile Antalya alırken ülke uyruklarına göre konut satışlarına bakıldığında ise ilk sırada 8 bin 205 adet ile Irak vatandaşları, ikinci sırada 3 bin 652 adet ile İran vatandaşlarının yer aldığı görüldü.

Konut kredisi hacmi 188 milyar TL seviyelerinde

Haziran ayında başlayan konut kredisi faiz oranlarındaki yükseliş eğilimi Ekim ayı sonuna kadar devam ederken Kasım ayı ile birlikte konut kredisi faiz oranları gerilemeye başladı. 2018 yılı Ekim ayı sonunda %2.16 seviyesinde gerçekleşen konut kredisi faiz oranı 2018 Aralık ayı sonunda %2.04 seviyesine geriledi. 2018 yılı Aralık ayı sonunda konut kredisi hacmi 188 milyar TL seviyesine geldi. Takipteki konut kredilerinin toplam konut kredilerine oranı 2018 Ağustos başından itibaren artış trendine girerken 2018 Aralık ayı itibarıyla %0.52 olarak gerçekleşti.

2018 yılında ofis pazarı daralma göstermedi

2018 yılı 4. çeyrekte, İstanbul’da 92 bin 750 metrekare yeni ofis alanı pazara girerken, 2018’de ofis arzı 376 bin 631 metrekare arttı ve toplam arz 6.18 milyon metrekareye çıktı. 4. çeyrekte gerçekleşen kiralama işlemleri bir önceki yılın aynı dönemi ve geçen çeyreğe göre karşılaştırıldığında, Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında tebliğlerin etkisiyle sırasıyla %7.78 ve %20.22 oranlarında düşüş göstererek 65 bin 564 metrekare olarak kaydedildi. 2018 yılı sonunda ofis boşluk oranı %24.68 olarak gerçekleşti. Gerçekleşen kiralama işlemlerinin, bir önceki yılla kıyaslandığında benzer seviyesini koruduğu görüldü. Beklenen talebin önümüzdeki dönemde artmaya devam edeceği öngörülüyor. Dolayısıyla bu durum, ofis pazarının, ekonomik koşullara rağmen daralma göstermediğini işaret ediyor.

AVM sayısı 2018 sonu itibarıyla 455’e ulaştı

Türkiye genelinde 2017 yılında 429 olan toplam AVM sayısı 2018 yılı sonu itibarıyla 455’e ulaştı. 2018 4. çeyrek sonu itibarıyla 64 ilde AVM bulunuyor. 17 il henüz AVM ile tanışmadı. Ancak önümüzdeki iki yıllık süreçte AVM ile tanışmayan illerin sayısının 16’ya düşmesi bekleniyor. En fazla alışveriş merkezine sahip iller, İstanbul (147), Ankara (39), İzmir (28) şeklinde sıralanıyor. Toplam kiralanabilir alan stoku 13 milyon 461 bin metrekare olurken, İstanbul toplam stokun yaklaşık %39’unu oluşturuyor.

Ülkemizi 11 ayda 37.5 milyon turist ziyaret etti, kişi başı harcama düştü

2018 yılının ilk 11 ayında Türkiye’ye gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı 37.5 milyon oldu. 2017 yılının aynı döneminde bu rakam 30.7 milyon kişiydi. 2018 yılının ilk 9 ayında Türkiye’ye gelen 30.6 milyon yabancı turistin yaptığı harcamalar kişi başı ortalama  608 dolar olarak belirtiliyor. 2017 yılının aynı döneminde bu rakamın 615 dolar olduğu göz önünde bulundurulduğunda, son yılda kişi başı harcamalarda düşüş yaşandığı görülüyor. 2018 yılının ilk 11 ayı içerisinde Türkiye’ye gelen 37,5 milyon yabancı turistin %32.8’i İstanbul’a, %32.5’i Antalya’ya, %7.2’si Muğla’ya geldi. Bu üç ili %1.5 ve %2.4’lük paylar ile Ankara ve İzmir izledi. Gelen turist sayıları 2017’nin ilk 11 ayı ile karşılaştırıldığında yaklaşık %22’lik bir artış yaşandığı görülüyor. 2016 yılında düşüşe geçen turizm sektörü, 2017 yılında başladığı toparlanma ivmesine hız kesmeden devam ediyor. İşletme Belgeli ve Yatırım Belgeli tesis sayıları incelendiğinde Türkiye genelinde toplam 463 bin 763 oda kapasitesi ile 3.905 işletme belgeli, 103 bin 823 oda kapasitesi ile 981 yatırım belgeli konaklama tesisi olduğu görülüyor. İşletme belgeli tesislerin şehir kırılmalarına bakıldığında ilk sırayı 790 tesis ve 209 bin 715 oda kapasitesi ile Antalya çekiyor, onu takiben 575 tesis ve 57 bin 536 oda kapasitesi ile İstanbul geliyor. 401 işletme belgeli tesise sahip olup, oda arzı 52 bin olan Muğla ise üçüncü sırada yer alıyor.

Sanayi ve lojistik tesislerinde kiralama talepleri azaldı

Mevcut veriler itibariyle, birincil lojistik pazarları olan İstanbul-Kocaeli bölgesinde yaklaşık 10.22 milyon metrekare toplam depo stoğunda 6.44 milyon metrekare ticari kullanım amaçlı lojistik arzı yer alıyor. 2018 sonu itibarıyla yaklaşık %12 oranında bir boşluk bulunuyor. 2017’nin son döneminde izlenmeye başlanan; 2018 yılının ilk yarısında ise yaygınlaşarak piyasanın işleyişinde yer bulan TL bazlı kiralama işlemleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yasalaştı. 2018 4. çeyrekte, TL ve ABD Doları bazında durağan seyreden kira seviyesi 27.50 TL ve 5.75 USD olarak kayıt altına alındı. Sanayi ve lojistik tesisi kiralama taleplerinde kayda değer bir azalma gözlenirken kiralama işlem hacmi geçtiğimiz yıla kıyasla %63 düşüş gösterdi. Diğer yandan satışa yönelik operasyonların piyasada ağırlık kazanmaya başladığı gözlendi.

 

TANJU HAN

Lütfen BENİ takip etmeye devam edin…

 

 

Konut Sektöründeki Arz Talep Dengesini Bize Ne Söylüyor?

2019-02-13_19-37-57

 

TC Merkez Bankası verilerine göre, Konut sektöründe oluşan stok birikimi hakkında bilgi veren arz-talep dengesi ile ilgili yapılan değerlendirme şu şekilde…

Bölgesel olarak bakıldığında, Türkiye’deki konut arz-talep farkının üç büyük şehirde yoğunlaştığı görülmekte. İncelenen dönemde arz fazlasında en büyük payın İstanbul’a ait olduğu gözleniyor. Özellikle, 2016 yılında yaklaşık 48 bin adet konut ile Türkiye genelinde oluşan konut arz fazlasının yüzde 40,6’sının İstanbul’da olduğu görülmekte.

2019-02-13_19-38-45

 

Bir diğer dikkat çekici nokta ise 2013-2016 döneminde Ankara’nın toplam arz fazlası içindeki payı sürekli azalırken, İzmir daha küçük bir il olmasına karşın payının kayda değer bir şekilde artması. Üç büyük il için yapılan konut arz-talep değerlendirmesi, birbirinden oldukça farklı sonuçlar ortaya koymakta.

Örneğin, İstanbul’da 2017 yılının üçüncü çeyreği dışındaki dönemlerde, İzmir’de tüm dönemlerde konut arz fazlası oluşmakta. Diğer taraftan, incelenen 2013-2017 döneminde Ankara’da oluşan konut arz fazlasının (yaklaşık 65 bin adet), İstanbul’a (yaklaşık 208 bin adet) ve İzmir’e (yaklaşık 75 bin adet) kıyasla daha az olduğu söylenebilir.

2019-02-13_19-39-06

 

Ayrıca, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde sunulan teşvik paketinin olumlu etkisinin özellikle Ankara ve İstanbul’da arz-talep farkının kapanmasına katkıda bulunduğu gözlenmekte. Bu analiz üç büyük il dışındaki iller için yapıldığında, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde arz ve talep arasında bir fark oluşmadığı, fakat yılın son çeyreğinde arz fazlasının hızla arttığı görülüyor. 3 büyük il için konut arz talep dengesi ve kira fiyat oranları ile ile ilgili diğer tüm rapor detayları için tıklayınız.

Raporda özetle şunlar açıklandı; Arz-talep dengesi bize konut sektöründe oluşan stok birikimi hakkında bilgi veriyor. İncelenen dönem için bu farkın yapı kullanım izin belgelerine oranı alındığında yaklaşık yüzde 21 oranına ulaşılıyor. Bu oran konut sektöründe faaliyet gösteren firmaların farklı sektörlerde yer alan firmalara kıyasla daha yüksek bir stok seviyesi ile çalıştıklarına işaret ediyor.

Örneğin, TCMB İktisadi Yönelim Anketi göstergeleri arasında yer alan mamul mal stok miktarı eğilimi bu dönemde çok daha düşük bir seviyede seyrediyor. Stok birikiminin artması konut sektöründeki firmaları finansal dalgalanmalara karşı daha hassas hale getirdiği için yakından takip edilmesi gerekiyor.

  1. Türkiye’de konut stokuna ilişkin veriler bulunmadığı için analizde arz-talep dengesi değerlendirmesini akım değişkenler kullanılarak yapabiliyoruz. Bu nedenle konut piyasasında geçmiş yıllarda meydana gelen stok birikimi dikkate alınamamıştır.
  2. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından konut satış verileri 2013 yılından itibaren aylık olarak yayınlanıyor. İlk satış, kat irtifakı/kat mülkiyeti almış bir konutun ev sahibi firma ya da kişi tarafından ilk defa satılmasıdır. İkinci el satış ise ilk satıştan ev alan kişinin bu konutu tekrar başka bir kişiye satması olarak tanımlanmaktadır.
  3. Yapı ruhsatı, yapımına başlanacak yapılar için alınması zorunlu bir belgedir. Yapı kullanma izin belgesi ise tamamen veya kısmen biten yapılar için alınması zorunlu oturma belgesidir. İkamet amaçlı yeni konutlar için verilen yapı kullanma izin belgeleri 2017 yılında yaklaşık 818 bin adet olarak gerçekleşerek bir önceki yıla göre yüzde 9,1 oranında artmıştır. 2018 yılının ilk dokuz aylık döneminde ise yaklaşık 591 bin adet olmuş ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 oranında artış sergilemiştir.
  4. 150 metrekarenin altındaki evler için tutarın yüzde 1’i, 150 metrekare ve üzeri evler için yüzde 8’i kadar KDV ödenmesine ilişkin düzenleme 8 Eylül 2016 tarihinden 30 Eylül 2017 tarihine kadar geçerli olmuştur. Ayrıca, konut ve işyerleri için binde 20 oranında alınan tapu harcı, Mart 2017 ile 30 Eylül 2017 arasında binde 15’e düşürülmüştü.
  5. Kentsel dönüşüme giren binalar için yapı kullanım izin belgesi alınmaktadır. Dolayısıyla, arz göstergesi olarak kullandığımız yapı kullanım izin belgeleri içinde yeni yapılan binaların yanı sıra kentsel dönüşüme girmiş binalar da bulunmaktadır. Bu durumun arz göstergesi üzerinde yukarı yönlü bir yanlılık yaratabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.  
  6. Bu çalışmada arz fazlasının yoğunlaştığı üç büyük il inceleniyor. Belirtilmesi gereken bir husus arz fazlasının coğrafi bölgelere göre farklılaşabildiği gibi konut özelliklerine göre de değişim gösterebileceği. Örneğin, arz fazlası lüks konutlarda yoğunlaşıyor olabilir. Ancak, bu detayda veri olmamasından dolayı bir değerlendirme yapılamıyor.  
  7. Literatürdeki geçmiş çalışmalar hanehalkının konut satın alma veya kiralama tercihleri üzerinde hem göreli konut ve kira fiyatlarının hem de sosyal ve demografik özelliklerinin etkili olduğunu gösteriyor (Goodman 1988 ve 1990). Yaptığımız hesaplamalar çerçevesinde Türkiye geneli için diğer değişkenler sabit tutulduğunda fiyat-kira oranı ile arz-talep farkı arasında uzun dönemde negatif yönlü fakat zayıf bir ilişki olduğu gözlenmiştir.  
  8. TÜİK tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) bir alt kalemi olan gerçek kira fiyat endeksini İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması 2. düzeyinde (İBBS2) yer alan 26 bölge için açıklıyor. Benzer şekilde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından konut fiyat endeksleri söz konusu 26 coğrafi bölge için açıklanmaktadır.
  9. Söz konusu durum konut yatırımı geri dönüş süresinin uzadığını göstermektedir.  

 

http://www.tcmbblog.org/

 

TANJU HAN

Lütfen BENİ takip etmeye devam edin…

 

TÜİK 2018 Eylül Ayı Konut Satış İstatistikleri!

 

c7b856a1b7b8a5a584960eb9d4976597.jpg

 

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,2 oranında  azalarak 127 327 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 20 216 konut satışı ve %15,9 ile en yüksek paya  sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 11 368 konut satışı ve %8,9 pay ile Ankara, 6 207 konut satışı ve %4,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari, 15 konut ile Ardahan ve 71 konut ile Bayburt oldu.

Konut satış sayıları, 2017-2018

 

2018-10-20_11-22-56

 

İpotekli konut satışları 2018 Eylül ayında 11 330 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %72 oranında azalış göstererek 11 330 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %8,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 1 863 konut satışı ve %16,4 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %18,1 ile Artvin oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 115 997 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %16,3 oranında artarak 115_997  oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 18 353 konut satışı ve %15,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %90,8 oldu. Ankara 10 231 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 5 516 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 13 konut ile Hakkari oldu.

 

   Satış şekline göre konut satışı, Eylül 2018                       Satış durumuna göre konut satışı, Eylül  2018

efd44a00fb8bf90b029e0bc5654baffad48d53e868af1ca83f596b71805c65fb

 

Konut satışlarında 60 219 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %14 azalarak 60 219 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %47,3 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9 501 konut satışı ve %15,8 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 4 150 konut satışı ile Ankara ve 2 786 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 67 108 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %4,5 azalış göstererek 67_108 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 10 715 konut satışı ve %16 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %53 oldu. Ankara 7 218 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 599 konut satışı ile Antalya izledi.

Yabancılara 2018 yılı Eylül ayında 5 615 konut satışı gerçekleşti.

2018-10-20_11-27-24

 

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %151,1 artarak 5 615 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Eylül 2018’de ilk sırayı 1 799 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 1 038 konut satışı ile Antalya, 424 konut satışı ile Bursa, 386 konut satışı ile Ankara ve 333 konut satışı ile Yalova izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı

Eylül ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 1 351 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 538 konut ile İran, 360 konut ile Kuveyt, 312 konut ile Suudi Arabistan ve 299 konut ile Almanya izledi.

 

TANJU HAN

Lütfen BENİ takip etmeye devam edin…

 

Türklerin Konut Tercihleri Nedir?

indir (8).jpeg

Türkiye’de 2002-2017 yılları arasında hanelerdeki ortalama kişi sayısı 4.2’den 3.4’ye düştü. Ama ortalama oda sayısı 3’ten 4’e çıktı. Türkiye’de toplam hane sayısı 2017’de 23 milyona ulaştı. 2002’de yüzde 42’yi bulan 3 odalı evde yaşayan hanelerin oranı 2017 sonunda yüzde 38’lere geriledi. Bu dönemde Türkiye genelinde 4 odalı evlerde yaşayan hanelerin toplama oranı ise 9 puan arttı.

Türkiye’de son 15 yılda artan nüfusla birlikte konut piyasasında yaşanan canlılık, evlerin temel yapısını da değiştirdi. 2002 yılında çoğunluğu 3 odalı evlerde yaşayan Türkiye’deki hanelerin 2017 yılındaki tercihi ise 4 odalı evler oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Hanehalkı Tüketim Harcamaları 2017 verilerine göre 2002 yılında 16.4 milyon olan Türkiye’deki toplam hane sayısı, 2017 yılı sonunda  23 milyona ulaştı. Bu hanehalklarının yaşadığı evlerin oda sayısına bakıldığında ise 2002’de yüzde 42’yi bulan 3 odalı (salon dahil) evde yaşayan hanelerin oranı 2017 sonunda yüzde 38’lere geriledi. Bu dönemde Türkiye genelinde 4 odalı evlerde yaşayan hanelerin toplama oranı ise 9 puan arttı. 2002’de Türkiye’deki hanelerin yüzde 38’i 4 odalı evlerde yaşarken, 2017’de bu oran yüzde 47’ye ulaştı. Diğer bir deyişle 2002 – 2017 yılları arasında hanelerin yaşadığı ortalama oda sayısı 3’ten 4’e çıktı.


2 odalı evde yaşayan hanelerin oranı ise son 15 yılda yüzde 11’ler seviyesinden yüzde 7’nin altına; 5 odalı evde yaşayan hanelerin oranı da yüzde 8’den yüzde 6’lara düştü. 2002 yılında hanelerdeki ortalama kişi sayısı 4.2 iken, 2017 sonunda bu rakam 3.4’e kadar geriledi. Son 15 yılda yaşanan bu değişimlerle, hanelerde yaşayan kişi sayısı azalırken, hanelerdeki oda sayısı ise artmış oldu.

‘FAİZ ORANLARI ETKİLİ OLDU’

Türkiye’deki konut tiplerindeki eğilimleri değerlendiren Coldwell Banker Türkiye Ülke başkanı Gökhan Taş, hane halkı sayısı azalırken evlerin büyümesindeki asıl sebebinin konut kredi faiz oranlarına ulaşımın artık daha kolay olmasını gerekçe gösterdi.

2002’de yüzde 3.30 seviyesinde olan konut kredi faiz oranlarının 2013’te 0.70’e gerilediğine dikkat çeken Gökhan Taş, “Bu sebeple insanlar artık emekli olmadan ev alabileceklerini anladılar. Ev alabileceklerini gören aileler de mümkün mertebe daha büyük bir ev tercih etmeye başladı. Türkiye istatistik Kurumu’nun verileri de bu eğilimin rakamsal resmidir” dedi.

Hanelerde yaşayan ortalama kişi sayısının azalmasına karşın, eve giren maaş sayısının arttığına dikkat çeken Taş, bu gelişmenin ev tercihlerine de pozitif yansıdığını vurgulayarak, “2000’li yılların başında yılda 500 bin civarında konut satılırken şimdi bu rakamın üç katına yaklaşması bunun bir göstergesi. Haziranda bankalar konut kredisi faiz oranlarını aylık 0.98’e indirince satışlar yüzde 22 arttı. Faiz oranlarının yüzde 1’in altında kalması güçlü ev talebi için olmazsa olmaz” diye konuştu.

TANJU HAN

Lütfen BENİ takip etmeye devam edin…

Kendi Evinde Oturan Sayısı Azalıyor

indir (6).jpeg

Türkiye genelinde bulunan 23 milyon hanenin 13.2 milyonu kendi sahip olduğu evde yaşamını sürdürüyor.

Türkiye genelinde bulunan 23 milyon hanenin 13.2 milyonu kendi sahip olduğu evde yaşamını sürdürüyor.

Ülke genelinde son yıllarda kendi evinde oturan kişilerin oranı ciddi seviyede düştü. Buna göre 15 yıl önce yüzde 73 olan kendi evinde oturan hanelerin oranı 2017 sonunda yüzde 57’ye kadar düştü.

2002 yılında 12 milyon aile kendi evinde otururken, bu sayı 2017’de 13.2 milyona çıktı. Ancak son 15 yılda artan toplam nüfus ve hane sayısı nedeniyle, kendi evinde oturanların oranı azaldı.

Yatırım amaçlı alımlar da etkili

Gayrimenkul sektörü uzmanlarına göre kendi evinde oturma oranının 16 puan düşmesinde, yatırım amaçlı emlak alımları da etkili oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Hanehalkı Tüketim Harcamaları 2017 verilerine göre Türkiye’de bulunan 23 milyon hanenin 13.2 milyonu kendi sahip olduğu evde otururken, 6 milyon hane ise kirada yaşamını sürdürüyor.

Son 15 yılda ciddi düşüş

Türkiye’de 15 yıl önce yüzde 73 olan kendi evinde oturan hanelerin oranı 2017 sonunda yüzde 57’ye düştü. 2002 yılında 12 milyon aile kendi evinde otururken, bu sayı 2017’de 13.2 milyona çıktı. Ancak son 15 yılda artan toplam nüfus ve hane sayısı nedeniyle, kendi evinde oturanların oranı geriledi.

TANJU HAN

Lütfen BENİ takip etmeye devam edin…

%d blogcu bunu beğendi: