Taşınmazın Satış Fiyatı Nasıl Belirlenir?

Taşınmazın kira bedeli üzerinden hesaplayın

Türkiye koşulları göz önüne alındığında bir eve yapılan yatırımın geri dönüş süresi tahmini olarak 200 ile 220 ay arasında değişiklik göstermektedir. Bu da ortalama olarak hesaplandığında yaklaşık 17-18 yıl gibi bir süreye tekabül eder. Satacağınız evin fiyatını belirlemek için öncelikle kira bedelini geri dönüş süresi yanı amortisman oranı ile çarparak elde edeceğiniz sonucu kullanabilirsiniz. Elbette ülkenin enflasyon oranları ile  kira bedelleri de değişiklik göstermektedir. Ancak ortalama bir fiyat evin satış bedelinin belirlenmesi için yeterli olacaktır. Yapılan kira bedeli hesaplaması üzerinden konut satış fiyatı belirleme oldukça sık kullanılan ve son derece etkili bir yöntemdir.

Taşınmazın fiyatı artıran özellikleri dikkate alın

Satılacak evin bulunduğu konum ve buna ek pek çok özellik fiyatta ciddi farklara neden olabilmektedir. Konut satış fiyatı belirleme için evin bulunduğu bölge, il ve ilçe bazında benzer özelliklere sahip, diğerleri ile kıyaslanması yaygın ve etkin bir yöntem olarak yerini alır. Evin fiyatını pek çok farklı parametreyi hesaba katarak belirleme imkanı da yine bu yöntemin getirilerindendir. Ortalama bir konut için en belirleyici ve fiyat yükselten özellikler; iyi ve güneş gören bir cephede olması, ulaşım araçlarına olan yakınlığı, manzarası, kaplama ve dolapların kalitesi gibi özelliklerdir. Eve yapılan masraf arttıkça satış fiyatı da aynı oranda artış göstermektedir. Bu nedenle yaptığınız kıyas sonucunda fiyatını belirleyeceğiniz evin üzerine ekstra özelliklerin bedelini de ekleyerek doğru fiyatı bulabilirsiniz.

Emsal taşınmaz fiyatları ile karşılaştırın

Bu yöntem genelde en çok kullanılan yöntemdir, ancak tek başına yeterli değildir.

Bir evin konumu, fiyatını belirleyen en önemli faktördür. Sadece ilçe değil mahalle, hatta evin sokağı bile oldukça önemli farklara yol açabilmektedir. Almak istediğiniz evle aynı veya benzer konumda bulunan diğer satılık evlerin fiyatlarını emlak sitelerinde araştırıp alacağınız ev ile karşılaştırmanız oldukça önemli. Bu sayede evin muadillerinin ortalama fiyatlarını belirlemiş olursunuz. Bu yöntemin sağlıklı olabilmesi için kıyasladığınız evlerle almak istediğiniz evin yakın özelliklere sahip olması gereklidir.

Aşağıda listelediğimiz özellikler, genel olarak konutlara değer katan özelliklerdir. Kıyaslama yaparken bu özelliklerin hem kendi alacağınız evde hem de kıyaslama yapacağınız evde olup olmadığının kontrol etmelisiniz.

Taşınmaza ek değer katan özellikler

  1. Merkezi konumda bulunması
  2. Ulaşım olanaklarının zengin olması
  3. Yeni bina olması
  4. Dairenin ışık alan (güney) cephede olması
  5. Dairenin ön cephede yer alması
  6. Dairenin ara katta yer alması (çatı, son kat, bodrum, veya 1. kat harici)
  7. Binada asansör bulunması
  8. Manzaraya sahip veya önünün açık olması
  9. Ortak alanların olması (Spor salonu, sosyal tesis vb.)

Almak istediğiniz evin çevresindeki emlak ofislerine çevredeki benzer evlerin metrekare (m²) başına fiyatlarını sormayı atlamayın. Bu yöntem gayrimenkul değerleme uzmanlarının da kullandıkları bir yöntemdir. Gayrimenkul değerleme uzmanı en az üç emlak ofisinden benzer evlerin tahmini m² fiyatını alır ve değerini ölçmeye çalıştığı evin metrekaresiyle çarpar.

Gayrimenkul Danışmanları ile Çalışılabilir

Taşınmazın bulunduğu bölgedeki emlak ofisleri ile görüşülerek benzer konutların değeri hakkında bilgi alınabilir. Birçok mülk alım satımına aracılık eden gayrimenkul danışmanları, evin özelliklerine yakın dairelerin değeri hakkında bilgilendirmede bulunabilir.

TANJU HAN

Lütfen BENİ takip etmeye devam edin…

YORUMLARINIZ VE PAYLAŞIMLARINIZ BENİM İÇİN DEĞERLİDİR.

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Neler Değişti?

Ticaret Bakanlığının “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Emlakçılık sektörüne yönelik düzenleme, sektör temsilcilerinin yanı sıra ilgili tarafların görüş ve katkıları alınarak hazırlanmıştır. Düzenlemeyle emlak faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlanmaktadır.

Yeni yönetmelik ile gelen değişiklikleri özetle şu şekilde;

İlk olarak artık taşınmaz ticareti yapılası yalnızca yetki belgesine sahip işletme ve sözleşmeli işletmeler tarafından yapılabilecek. Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilecek, yenilenecek ve iptal edilecek. Yeni yönetmelik düzenlemesine göre; ticari işletme adına düzenlenen yetki belgesinde, MERSİS numarası ve MERSİS’e kayıtlı işletme adı ve adresi ile ticaret unvanına; esnaf ve sanatkâr işletmesi adına düzenlenen yetki belgesinde ise ESBİS’e kayıtlı işletme adı ve adresi ile işletme sahibinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarasına veya yabancı kimlik numarasına yer verilmesi zorunlu olacak. Sözleşmeli işletmenin yetki belgesinde, ayrıca, sözleşmeyle bağlı olunan işletmenin ünvanı ve yetki belgesi numarasına da yer alacak. Yetki belgesi ile ilgili en önemli husus, her bir işletme ve sözleşmeli işletme için ayrı ayrı düzenlenmesi ve devredilemez olması. Yukarıda belirtilen şartları taşıyan Yetki Belgesi, başvurudan itibaren 10 gün içerisinde verileceği düzenlemesine dikkat çekmektedir.

Yayınlanan önemli bir değişiklik İnternet ortamındaki ilanlar ile ilgili. Buna göre internet ortamındaki ilanlar artık koşullara bağlanmıştır. Bundan sonrasında internet ortamına yayınlanacak ilanlarda artık özetle; yetkilendirme sözleşmesinin sona ermesinden itibaren üç gün içinde ilan faaliyetine son verilecek; yetkilendirme sözleşmesine aykırı hususlara yer verilemeyecek; yetki belgesi numarası, yetki belgesindeki işletme adı ve unvanı ile il, ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgileri ile iletişim bilgisine ve varsa taşınmazın enerji kimlik bilgilerine kolay okunabilir şekilde yer verilecek olup alım satım, pazarlama veya kiralamaya yetkili olmadığı taşınmaza yönelik ilan verilemeyecektir. İlanlar bu şartları taşıyacak ve bunun yanı sıra 3. Kişileri yanıltıcı ilanlar verilemeyecek. Buna uymayan ilanlar Ticaret Bakanlığı’na şikayet edilerek, denetim yapılmasının yolu açılmıştır. Bu yönetmelik kurallarına uymayanlar için ayrıca para cezası uygulanacağı da düzenlenmiştir.

Resmi Gazetede yayımlanan bu yeni Yönetmelik ile alım-satımlarda hak kazanılacak hizmet bedelinin, satış bedelinin %4’ü ve kiralama hizmeti için hak kazanılacak hizmet bedelinin kiralananın 1 aylık kira tutarını aşamayacağı hususundaki düzenleme aynı kalmıştır.

Ayrıca alım satım veya kiralamaya aracılık hizmetleri ile aynı anda bu hizmetlerle ilişkili olarak yapılacak raporlama, rayiç araştırması, kira bedeli araştırması, danışmanlık ve yönetim hizmeti verilmesi gibi diğer hizmetlerin de verilmesi durumunda, ayrı yetkilendirme sözleşmesi düzenlenmiş olsa dahi sadece bir hizmet bedeli alınabilecek olup ve bu bedel, alım-satım veya kira hizmeti bedelinden fazla olamayacağını da eklemiştir. Ayrıca yetkilendirme sözleşmesine konu hizmetin sunulması ile hizmet bedeline hak kazanılacaktır.

Her ne kadar uygulamada satışa veya kiralamaya konu taşınmazın bulunduğu muhite göre uygulama farklılıkları olsa da aslında hizmet bedeli, alım satıma veya kiralamaya aracılık sözleşmelerinde aksi kararlaştırılmadıkça taraflar arasında eşit paylaşılarak ödenmelidir.

Uygulamada çokça karşılaşılmasa da alım satıma veya kiralamaya aracılık sözleşmelerinde ortak çalışma yapılacak olması halinde bu sözleşmede hizmet bedelinin paylaşımı hususunda hüküm bulunmaması halinde bu bedel taraflar arasında eşit olarak paylaşacaktır. Dolayısı ile emlak danışmanlığı veren kişi ve işletmelerin ortak çalışma yapacak olmaları halinde hizmet bedelinin paylaşımının sözleşme ile belirlenmesi önemli.

Emlak danışmanları tarafından bilinmesi gereken bir diğer konu da taşınmazın yetkilendirme sözleşmesinin süresi içinde, taşınmaz gösterme belgesini düzenleyen işletme veya sözleşmeli işletme bertaraf edilerek doğrudan iş sahibinden satın alınması veya kiralanması durumunda hizmet bedeline hak kazanılacaktır.

Yetki belgesi iptal edilen işletme ve sözleşmeli işletmenin, iptal tarihi itibariyle geçerli olan yetkilendirme sözleşmeleri feshedilmiş sayılır. Sözleşmenin feshedilmiş sayılmasından önce verilmiş olan hizmetler için hizmet bedeline hak kazanılır. Şeklinde ekleme ve düzenlemeler yapılmıştır.

TANJU HAN

Lütfen BENİ takip etmeye devam edin…

01 OCAK 2020 TAPU’DA YENİ DÖNEM BAŞLADI!

Tapuda Yeni Dönem

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Taşınmaz Değerleme Sistemi’nin kurulması ve gayrimenkul envanterinin tamamlanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Yeni düzenleme 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi. Kademeli geçişin öngörüldüğü değerleme sistemiyle gayrimenkullerin vergilendirilmesi, tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek değerleri üzerinden alınması sağlanacak.

Konutun değeri belirlenirken malzemeden konuma kadar bir çok değişken dikkate alınacak. Satış bedeli, emlak vergisinin yanı sıra Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün belirleyeceği değerin altında olmayacak. Değerleme tutarına karşı iki kez daha rapor alma hakkı bulunuyor.

Konut alım satımında tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunması durumunda da artık tapu devri yapılabiliyor. Bunun için tarafların imza aşamasında aynı anda ilgili tapu müdürlüklerinde hazır bulunmaları gerekiyor.

Kademeli geçişin öngörüldüğü değerleme sistemi ile gayrimenkullerin vergilendirilmesi, tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek değerleri üzerinden hesaplanarak alınması sağlanacak. Emlak vergisi bugüne kadar, değerinden az olmamak üzere beyan edilen değer üzerinden hesaplanıyordu. Yeni düzenlemeyle gayrimenkulün devir bedeli emlak vergisi değeriyle beraber Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün belirleyeceği değerin altında olamayacak. Gayrimenkulünü satmak isteyenler tapuya başvurup değerleme uzmanı isteyecek. Yeni sistemde değerleme sistemi 2 günde tamamlanacak, raporlar 1 yıl geçerli olacak.

RAPOR ÜCRETİ HARÇTAN DÜŞECEK

Harç emlak vergisi, değerinden az olmamak üzere beyan edilen değer üzerinden hesaplanıyor. Yeni düzenlemeyle gayrimenkulün devir bedeli, emlak vergisi değeriyle beraber Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün belirleyeceği değerin altında olmayacak. Değerleme hizmeti bedelinin bankaların ekspertiz ücretinin altında 400 lira civarında olması öngörülüyor. Değerleme raporu için ödenecek tutarın harçtan düşürülmesi için de bir çalışma yapılıyor. 

AYRI İLDE OLSA DA DEVİR YAPILIYOR

Konut alım satımında tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunması durumunda artık tapu devri yapılabiliyor. Bunun için taraflarının imza aşamasında aynı anda ilgili tapu müdürlüklerinde hazır bulunmaları gerekiyor. Alıcı ve satıcının aynı anda ilgili birimlerde bulunup bulunmadığı görüntülü ve sesli araçlar ile teyit ediliyor. Aynı anda birimlerde hazır bulunmamaları halinde imzalar alınmıyor, tamamlandıktan sonra görevli personel tarafından elektronik imza ile resmi senedi hazırlayan birime gönderiliyor.

DEĞERLEME İKİ GÜNDE BİTECEK

Gayrimenkulünü satmak isteyenler tapuya başvurup değerleme uzmanı isteyecek. Yeni sistemle değer tespiti iki günde tamamlanacak, raporlar bir yıl geçerli olacak.Konutun değeri belirlenirken malzemeden konuma kadar birçok değişken dikkate alınacak. Satış bedeli emlak vergisi değerinin yanı sıra Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün belirleyeceği değerin altında olmayacak. Değerleme tutarına karşı iki kez daha rapor alma hakkı bulunuyor.

TANJU HAN

Lütfen BENİ takip etmeye devam edin…

Mirasçılık Belgesi Nedir?

indir (3)

Mirasçılık Belgesi, mirasçılara mahkeme tarafından verilen ve mirasçı olduklarını gösteren belgedir. “Veraset Senedi” veya “Veraset İlamı” olarak da ifade edilir.

Mirasçı olduğunu düşünen herkes bu belgeyi alabiliyor. Veraset ilamı için yalnızca bir mirasçının müracaatı yeterli oluyor ve herhangi bir zaman kısıtlaması yok.

TC kimlik numarasının yazılı olduğu kimlik belgesi ve başvuru temsilen yapılıyor ise vekaletname ile notere gidilir. Noterin verdiği başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra noter mirasçılık belgesini doğrulayacaktır.

Mirasçılık belgesi ile ilgili hükümler, Mirasçılık Belgesi Verilmesi ve Terk Eden Eşin Ortak Konuta Davet Edilmesi İşlemlerinin Noterler Tarafından Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te (Resmi Gazete Tarihi: 04.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28074) açıklanmıştır.

Mirasçılık Belgesi Verilmesi

Belge verilmesi

MADDE 4 – (1) Noter, başvuru üzerine nüfus kayıtlarını inceleyerek öncelikle ilgilinin yasal mirasçı olup olmadığını tespit eder.

(2) Mirasçılığın tespitinde ilgili tarafından sunulacak güncel nüfus kayıt örnekleri veya noter tarafından elektronik ortamda temin edilecek kayıtlar esas alınır. Nüfus kayıt örneğinin elektronik ortamda temin edilememesi halinde, bu kayıtlar noterce nüfus müdürlüğünden yazıyla da istenebilir.

(3) İlgilinin nüfus kayıtlarına göre yasal mirasçı olduğunun tespit edilmesi halinde özel kanunlardaki usuller de dikkate alınarak ilgiliye, miras paylarını gösterir mirasçılık belgesi ve suretleri verilir.

Belge verilemeyecek haller

MADDE 5– (1) Nüfus kayıtlarının mirasçılık belgesi verilmesi konusunda yeterli olmaması, yabancılar tarafından talep edilmesi veya mirasçılık belgesi verilmesinin bilirkişi incelemesi yapılmasını, tanık dinlenmesini gerektirmesi ya da talebin yabancılık unsuru taşıması gibi yargılamayı gerektiren durumlarda, noterlerce mirasçılık belgesi verilemez.

 

 

 

static_qr_code_without_logo 2

 

TANJU HAN

Siz değerli takipçilerimi de bu değişimin birer parçası olarak görüyorum.

Beni takip etmeye devam edin…

YORUMLARINIZ VE PAYLAŞIMLARINIZ BENİM İÇİN DEĞERLİDİR.

 

Emlak Vergisi Beyannamesi Nasıl Düzenlenir?

emlak-vergisi-beyannamesinde-bunlara-dikkat-5-696x465

Emlak vergisi beyannamelerini eksik bilgi ile veren mükelleflere, Vergi Usul Kanunu’na göre, ceza uygulaması hayata geçirilecek.

1. Geçmişe yönelik borç çıkabilir

Emlak vergisi beyannamelerini eksik verenlere ilişkin son dönemde Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre birçok cezalar tahakkuk ettirilmektedir. Mükellefler tarafından verilen beyannamelerdeki, taşınmazın arsa payı, brüt alanı, inşaatın sınıfı ve türü, klima, kalorifer ve asansör durumu, kullanım amacı ve inşaatın bitiş tarihi gibi kriterler belediyeler tarafından kontrol ediliyor. Beyannamelerdeki eksik beyan verenler için geçmişe yönelik yüksek borçlar çıkartılıyor.

2. Değişikliklerin bildirilmesi gerekiyor

Vergi değerini tadil eden sebeplerin, meydana geldiği bütçe yılını takip eden yılın Ocak ayı içinde, yılın son üç ayı içinde meydana gelmesi halinde ise bildirimlerin üç ay içinde ilgili belediyeye verilmesi gerekiyor. Taşınmaza ilaveler yapılması, asansör ya da kalorifer tesisleri konulması, arazinin ya da taşınmazın kullanış tarzının değiştirilmesi, arazinin parsellenmek suretiyle arsalar haline getirilmesi, arazi ve arsaların ayırma veya birleştirilmesi durumlarında yeniden beyanname verilmesi gerekiyor.

3. Beyannameye dikkat edilmeli

Beyannamelerin genellikle belediyelerin emlak servisleri tarafından doldurularak mükelleflerin onayının alındığını, mükelleflerin bu beyanları verirken eksik beyanların farkında olmadıkları görülüyor. Taşınmazın gerçekteki brüt alanın, inşaa tarihinin, arsadaki payının ve hatta inşaat sınıfının mükellefler tarafından bilinmesi neredeyse mümkün değil. Çünkü bu bilgiler tapu senedinde bile yer almıyor. Bu bilgiler aslında belediyelerde bulunuyor. Belediyeler tarafından mimari projelerin, yapı ruhsatları ve yapı kullanma izin belgelerinin taranması ve incelenmesi sonrasında da birçok eksik beyan ortaya çıkıyor. Bu durumda belediyeler geçmiş 5 yıla kadar borçlar çıkartıyorlar. Bu nedenle emlak vergisi bildirimlerinde profesyonel emlak danışmanlarından destek alınması gerekiyor.

4. Yeni binalara dikkat

Emlak vergisinin büyükşehirlerde ve mücavir alanlar içinde yüzde 100 artırımlı uygulanmaktadır. Emlak vergisi rayiç değer üzerinden arsalarda binde 3, konutlarda binde 1 ve işyerlerinde ise binde 2 oranında alınıyor. Büyükşehirlerde bu oran 2 katı olarak uygulanıyor. Yeni inşa edilen bina veya binaların vergisi ise, arsasının veya arsa payının vergisinden de az olamıyor. Bu hüküm binaların inşalarının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren dört yıl uygulanıyor.

5. Emlak vergisi nedir?

Emlak vergisi, belediyeler tarafından bina, arazi ve arsalar için bin 319 sayılı kanuna göre tahsil edilen servete dayalı bir vergidir. Bir gayrimenkulün satın alınması veya intikal etmesi üzerine ilgili belediyeye bildirimle müracaat etmek suretiyle tahakkuk ettirilir ve birinci taksit tutarı Mayıs, ikinci taksit tutarı Kasım ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Yeni alınan veya intikal eden bir gayrimenkulün bildirimi alındığı yılı içerisinde emlakın bulunduğu belediyeye verilir. İşlem yıllın son üç ayında gerçekleştiyse üç ay içinde bildirim verilmesi gerekmektedir.

6. Emlak vergisi nasıl ödenir?

Emlak vergisini, ödemeniz gereken taşınmazın bulunduğu belediyeye başvurarak ödeyebiliyorsunuz. Dilerseniz emlak vergisini PTT yoluyla havale yaparak veya emlak vergisi mükellef numarasını kullanarak da ödeyebilirsiniz.

7. Kimler emlak vergisi ödemez?

Bakanlar Kurulu kararı ile; hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerden, emeklilerden, gazilerden, şehitlerin dul ve yetimlerine ait brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek mesken için emlak vergisi alınmıyor.

static_qr_code_without_logo 2

 

TANJU HAN

Siz değerli takipçilerimi de bu değişimin birer parçası olarak görüyorum.

Beni takip etmeye devam edin…

YORUMLARINIZ VE PAYLAŞIMLARINIZ BENİM İÇİN DEĞERLİDİR.

 

Taşınmaz Tasarrufunu Yasaklayan Şerhler Nelerdir?

Taşınmaz Tasarrufunu Yasaklayan Şerhler

Tapu Sicili Tüzüğünün 49.maddesinde düzenlemesi yapılan ’’tasarrufu yasaklayan şerhlerin’’ varlığı halinde taşınmazın tasarrufu mümkün bulunmamaktadır. Söz konusu şerhlerin hukuki sonucunun kabulü halinde dahi işlem yapılamayacaktır. İşlem yapılabilmesi için şerhin terkini veya ilgilisinin muvafakati gerekmektedir. Ancak, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6.maddesi gereğince, kentsel dönüşüm kapsamında tevhit, ifraz, terk, tescil, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisine ilişkin işlemlerin yapılmasına söz konusu şerhler engel teşkil etmeyecek, işlemlerde ilgilisinden muvafakat aranmayacaktır. Tapu sicilinde taşınmaz tasarrufunu yasaklayan bazı şerhler şunlardır;

İhtiyati Tedbir: İhtiyati tedbir şerhi verilmiş taşınmazların bir başkasına devri veya üzerine hak tesisi mümkün bulunmamaktadır. Tedbir ve İhtiyati tedbir kararı tapu siciline şerh verildikten sonra tedbir kararı kaldırılmadıkça tapu müdürlüğünce taşınmaz üzerinde üçüncü şahıs lehine hak doğurucu hiç bir işlem yapılmayacaktır. Devir ve hak tesis edici mahiyette olmayan işlemler (cins tashihi v.b) ilgili mahkemenin muvafakati ile yapabilecektir. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 397/2. maddesi gereğince, ilgili mahkemenin ihtiyati tedbir kararının kalkmış veya kaldırılmış olduğuna ilişkin yazısı üzerine tedbir şerhi terkin edilecektir.

İflas İlanı: İflasa tâbi kişilerin ticaret mahkemesince tasfiyesine karar verilmesi halinde tapu siciline şerh verilmektedir. Şerhle birlikte taşınmazın malik tarafından tasarrufu mümkün değildir. İflas şerhi, ilgili ticaret mahkemesi veya iflas memurluğunun talebi üzerine tapu sicilinden terkin edilecektir.

Konkordato: Ticaret mahkemesinin talebi üzerine, tapu siciline şerh verilebilmektedir. Konkordato şerhi verilen taşınmazların malikince tasarrufu mümkün bulunmamaktadır. Konkordato şerhi verilen taşınmazların üzerine haciz ve icra işlemleri talep edildiğinde ilgili mahkemeye konu intikal ettirilerek alınacak yanıta göre işlemler yapılacaktır. Şerhin kaldırılması yine aynı mahkemenin yazısına dayalı olarak yapılacaktır.

Kamu Haczi Şerhi: Kamu idarelerinin alacaklarının tahsili için taşınmaz kaydına haciz şerhi verilmesidir. Kamu alacaklarının tahsili 6183 Sayılı Kanunla özel olarak düzenlenmiştir. Bu Kanuna göre; kamu alacakları şunlardır;

a) Devlete ait alacaklar (maliye idaresince takip ve tahsil edilmektedir)
b) Belediye alacakları
c) Özel idare alacakları
ç) Özel kanunlarda 6183 Sayılı Kanuna göre takip ve tahsil edileceği düzenlenen kamu idarelerine ait alacaklar.

6183 Sayılı Amme alacağının Tahsili Hakkında Kanunun 73. maddesi gereğince kamu haczi konulan taşınmazlarda haciz terkin edilmedikçe veya idarenin izni olmadıkça taşınmazın tasarrufu mümkün bulunmamaktadır. Yasanın, taşınmaz tasarrufunu yasaklamış olması nedeniyle taşınmazın tasarrufu kapsamındaki devir ve ayni hak tesisi talepleri tapu müdürlüğünce yerine getirilemeyecektir. (satış, ipotek, irtifak v.b). Alacaklı idarenin izin vermesi halinde taşınmaz tasarruf edilebilecektir.

İcra İflas Kanunu 131. Maddesi Şerhi: Taşınmazın ihale edilmesi halinde alıcının ihale bedelini yatırmasına kadar geçecek sürede taşınmazın tasarrufu mümkün bulunmamaktadır. İcra dairesinin bildirişi üzerine bu yönde tapu siciline şerh verilerek, taşınmazın tasarrufu önlenecektir.

İcra İflas Kanunu 44. Maddesi Şerhi: Ticareti terk eden bir tacirle ilgili olarak iki ay süre ile taşınmaz tasarruf hakkının tehdit edildiğine dair şerh, ticaret müdürlüğünün talebi üzerine tapu siciline verilebilmektedir. Söz konusu şerhten sonra malikin taşınmazını belirtilen süreye bağlı olarak tasarruf imkanı bulunmamaktadır.

Aile Konutu. : Tapu siciline aile konutu olarak şerhi verilmiş taşınmazların tasarrufu (satış, ipotek v.b) diğer eşin iznine tabidir.

Eşlerden Birinin Taşınmaz Üzerindeki Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanması: Mahkemece tapu siciline bu hususta şerh verilmesi halinde , tasarruf yetkisi kısıtlanan malik eşin diğer eşin izni olmaksızın taşınmazı tasarrufu mümkün bulunmamaktadır.

Aile Yurdu: Aile yurdu kurulması halinde bu husustaki mahkeme kararının tapu siciline şerhinden sonra , malikin taşınmazı tasarrufu mümkün bulunmamaktadır.

TANJU HAN

Lütfen BENİ takip etmeye devam edin…

YORUMLARINIZ VE PAYLAŞIMLARINIZ BENİM İÇİN DEĞERLİDİR.

%d blogcu bunu beğendi: